فیلم سیستم اختلاط و تغذیه پی وی سی

سیستم اختلاط و تغذیه پی وی سی، دستگاه تغذیه متمرکز پودر پی وی سی
سیستم اختلاط و تغذیه PVC عمدتاً برای انتقال مواد پودر PVC استفاده می شود، فشار منفی، فشار مثبت را می توان استفاده کرد (فاز رقیق، فاز متراکم)، اندازه گیری (مواد انسانی، مواد افزودنی)، مخلوط کردن، ذخیره سازی متمرکز. با توجه به موقعیت در محل، می توان از زنجیره لوله، فشار منفی یا انتقال پیچ استفاده کرد، مواد به هر قیف دستگاه اختصاص داده می شود. کل فرآیند به صورت مرکزی توسط PLC و نظارت متمرکز بر روی کامپیوتر میزبان کنترل می شود.
سیستم اختلاط شامل انتقال، دوز و مخلوط کردن pvc، caco3، سایر مواد افزودنی برای ساخت لوله، ورق، wpc و غیره است.

fa_IRPersian