سیستم ترکیب و تغذیه خودکار پی وی سی

سیستم ترکیب و تغذیه اتوماتیک پی وی سی سیستم ترکیب و تغذیه خودکار PVC عمدتاً برای انتقال مواد پودر PVC استفاده می شود، فشار منفی، فشار مثبت را می توان استفاده کرد (فاز رقیق، فاز متراکم)، اندازه گیری (مواد انسانی، مواد افزودنی)، اختلاط، خیابان متمرکز ……
fa_IRPersian