میکسر روبان مخروطی

عمل اختلاط قوی باعث می شود که مواد نزدیک به دیواره ظرف به سمت بالا حرکت کنند و مواد در مرکز به سمت پایین حرکت کنند که به آرامی اما کاملاً گلوله های روان را مخلوط می کند. میکسر روبان مخروطی می تواند تعداد زیادی از مواد را می توان به طور یکنواخت با کیفیت بالا در مدت زمان کوتاهی مخلوط کرد. تقریباً همه مواد را می توان به خوبی تخلیه کرد.

میکسر روبان مخروطی

fa_IRPersian