سیستم انتقال پیچ

نوار نقاله پیچ نوعی ماشین آلات است که از یک موتور برای به حرکت درآوردن چرخش مارپیچ و فشار دادن مواد برای رسیدن به هدف انتقال استفاده می کند.

سیستم انتقال پیچ

  •  نوار نقاله لوله پیچ
  •  نوار نقاله پیچی شیاردار U شکل
  •  نوار نقاله پیچ افقی
  •  نوار نقاله پیچ عمودی
  •  نوار نقاله پیچ شیبدار

سیستم انتقال پیچ

fa_IRPersian