سیستم انتقال زنجیر لوله

نوار نقاله زنجیره ای لوله ای تجهیزات انتقال مداوم برای انتقال پودر، ذرات ریز و بلوک های کوچک در یک خط لوله بسته با صفحات زنجیره ای و زنجیره ای به عنوان اجزای انتقال است. این می تواند یک وسیله انتقال باشد که می تواند به صورت افقی، متمایل به هر زاویه و عمودی ترکیب شود.

سیستم انتقال زنجیر لوله

ظرفیت انتقال: 0.4-300m³/h

فاصله انتقال: افقی 60-80 متر، عمودی 40-50 متر

fa_IRPersian